Toepassingen

 

DigiRonde kan voor veel doeleinden ingezet worden. Het is geschikt voor alle af te lezen of in te voeren controlepunten met een ja/nee of numerieke invoer.

Te denken valt aan:

  • Operator ronden (shift- of wachtronden) in een petro-chemische omgeving
  • Diverse elektrotechnische of NEN keuringen of algemene toepassingen zoals jaarlijkse keuringen van CV installaties en overige
  • Commissioning en service ronden tijdens (nieuw)bouw projecten voor de zgn. ‘punchlijsten’
  • Inspecties van gebouwen, voertuigen en andere objecten