Dashboard via intra/internet portal

De webinterface die via iedere internet browser opgeroepen kan worden biedt de coördinator, gebruiker of manager de volgende zaken:

  • Invoer en beheer van de te controleren punten (tagnummers) via een gebruiksvriendelijke interface
  • Inplannen van te lopen ronden en bijbehorende tagnummers met een bepaald interval
  • Plaatsen van opmerkingen over (niet) gelopen ronden door de gebruiker
  • Analyseren van opmerkingen, meetwaarden en ronden via rapportages en grafieken
  • Uitvoer van lijsten en grafieken naar printer, MS Excel en PDF bestand
  • Eenvoudig terugzoeken van ronden en meetwaarden (traceability)
  • Opvolging van aktiepunten via add-on module. Kan geschikt gemaakt worden voor uw (ERP) omgeving